Login

Continuïteits Regeling

Continuïteits Regeling

MochaDocs blijven gebruiken, wat er ook gebeurt.

Essentiële voorwaarden voor de Cloud

Wanneer een cloud dienstverlener failliet gaat, in surseance van betaling verkeert, of gewoon besluit een dienst te beëindigen, wil je als klant zeker weten dat je toegang tot de data en liefst ook de applicatie behoudt. In ieder geval tot je een alternatief gevonden hebt. 

 

Daarom moet je bij het afnemen van een cloudoplossing goed inventariseren hoe de continuïteit van de dienstverlening door de aanbieder is geregeld. Dat gaat veel verder dan alleen de beveiliging van de data en de datacenters. 

Settings.png 

MochaDocs is cloudleverancier, maar maakt zelf ook gebruik van andere cloudoplossingen. Eén van onze basisvoorwaarden bij het aanschaffen van een cloudoplossing is dat de aanbieder de continuïteit van zijn dienstverlening waarborgt. Dat staat overigens los van de financiële positie van die cloudleverancier. Na bijvoorbeeld een schadeclaim kan een volledig gezond bedrijf zomaar failliet worden verklaard. MochaDocs zelf heeft in samenwerking met Escrow4All de continuïteit van haar dienstverlening gewaarborgd.

 


 

Escrow4All is een full-service Nederlandse escrowleverancier voor technologische escrowoplossingen en voorziet onder meer omvangrijke regelingen voor organisaties zoals ING, USG, RICOH, mijnpensioenoverzicht.nl, ITON, Pon en ABN AMRO.

Dankzij de samenwerking met Escrow4All treden bij een eventueel dreigend faillissement van MochaDocs protocollen in werking waarmee de dienstverlening voor een vastgestelde periode gegarandeerd wordt. De klant krijgt bij aanvang van het abonnement een certificaat van Escrow4All waarin de voortzetting van de dienstverlening gegarandeerd wordt. 

 

De continuïteitsgarantie is af te nemen tegen een toeslag van 5% op de prijs van het abonnement. Informeer hiernaar bij MochaDocs.

Definitie Escrow is te vinden op Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Escrow

 

 

MochaDocs Cloud Escrow - Uitvoering door Escrow4All

Escrow4All biedt een continuïteitsregeling voor cloud oplossingen waarbij de focus ligt op het onafgebroken gebruik en bescherming van toegang tot de gebruikersdata.

Ingrediënten voor de MochaDocs Continuïteitsregeling (Escrow)


Juridisch

Iedere escrow regeling start met een escrowovereenkomst. Dit vormt de grondslag van iedere escrowrelatie. Partijen weten hierdoor precies wat er gebeurt in geval van onvoorziene omstandigheden. Belangrijke zaken – zoals afgiftegronden en gebruiksvoorwaarden – maar ook details zijn in onze escrowcontracten glashelder vastgelegd. Escrow4All levert de MochaDocs klant een certificaat op het moment van activering van de escrow-regeling. 


Technisch

Een escrow-regeling valt of staat met de kwaliteit van het depot. Denk hierbij aan de leesbaarheid, volledigheid, actualiteit en functionaliteit van hetgeen in escrow gegeven.

Administratief

Escrow4all initieert alle activiteiten die nodig zijn om de escrow-regeling up-to-date te houden. Dit houdt in: actief nieuwe depots opvragen en controleren. Escrow4All zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen en houdt partijen te allen tijde op de hoogte. 

ISO 27001 Accreditatie

Escrow4all is de enige escrow-provider in de Benelux met een ISO 27001 accreditatie. Daarbij is de scope van de certificering niet beperkt tot een specifiek onderdeel, maar beslaat het de gehele organisatie en ieder component van de dienstverlening