Demo aanvragen    Login  

Hoe wijzig je massaal de eigenaren van je contracten?


Er doen zich situaties voor dat je eigenaren van bepaalde contracten massaal wilt overzetten naar een andere eigenaar. Dit kun je prima per contract doen maar als het veel contracten betreft is de groepsbewerking, oftwel de massa aanpassing, meer voor de hand liggend. Je stelt jezelf dan in staat om ineens een grote aanpassing op eigenaren van contracten te verrichten.

 

Mochadocs Cloud Contract Management 2016-12-10 10_46_40.pngLaatste aanpassing: december 2016

 

Contract Management Tip! 

TIP 1: Door je filter slim in te zetten kun je de lijst aanpassen en daarmee verkleinen of zelfs beperken tot de contracten die je moet gaan veranderen van eigenaar.

TIP 2: Ook is het verstandig om eerst een export te maken van de contracten voordat je overgaat tot de massa aanpassing.

 

 

MochaDocs_Logo_0415

 


 User Guide: Manager

User Guide Manager

Informatie delen mag:
   

Leer meer over de Software

De eigenaar van contracten massaal veranderen in nieuwe eigenaar. 


 

Om verschillende redenen kun je op een zeker moment een aanpassing willen verrichten in het eigenaarschap van een contract. Als je veel contracten hebt en je moet één voor één door alle contracten om de aanpassing van de eigenaar te verrichten, dan kan dat een intensieve activiteit zijn. Zelfs tijdsrovend. Een andere oplossing is het selecteren van de desbetreffende contracten. Deze geselectereerde onderwerpen wijzig je dan ineens van eigenaar.


1. Groepsbewerking starten


 

Start de groepsbewerking door rechtsboven de contracten in het contract Groepsbewerking te selecteren. In de TAB contracten zal de groepsbewerking rechtsbobven aan de lijst van alle onderwerpen staan. Groepsbewerking.png


Contracten gereed maken voor massa wijziging eigenaar

 

Mochadocs Cloud Contract Management Contracteigenaren massaal aanpassen


 

2. Selecteer de contracten


 

Selectereer de checkboxen voor de contracten die je van eigenaar wilt veranderen. Nadat je deze checkboxen hebt geselecteerd kun je uit de dropdown lijst de nieuwe eigenaar selecteren. Voor de aanpassing is Bea Bremer de eigenaar van de geselectereerde contracten. In dit voorbeeld selecteren we Sjors Steenman als nieuwe eigenaar van de geselecteerde contracten.


Selecteer de juiste contracten en kies een nieuwe eigenaar

 

Mochadocs Cloud Contract Management nieuwe contracteigenaar selecteren

 circle arrow down

Mochadocs Cloud Contract Management contracten selecteren

 

 

 

3. Uitvoeren en massa aanpassing contracteigenaar


 

Mochadocs Cloud Contract Management 2016-12-10 10_46_40.png

 

Door op Massa_Aanpassing_Onderwerpeigenaar_Uitvoeren.png te klikken voer je de massa aanpassing uit. Bea Bremer is niet langer meer de eigenaar van het contract maar Jeroen de Jong is de eigenaar geworden.

 

 

 

circle arrow down

 

Massa aanpassing contracteigenaar is verricht

 

 Mochadocs Cloud Contract Management contracten massaal aangepast op eigenaar

 

 

Onderzoek je Contract Management Software?