Demo aanvragen    Login  

1. Wat is naam (het kenmerk) van je contract? 


Bij het invullen van de naam van het contract is het goed om te beseffen dat je later op de inhoud van deze naam een contract wil kunnen terugvinden of op tekst kunnen rapporteren. Zo kun je bijvoorbeeld  denken aan "Koffieautomaat 2e etage", "huurpand  Roomweg 167-F" of "VW Tiguan L-334-HV". Daarnaast is het ook handig een kenmerk te gebruiken die ook ook bij de andere contracttant(en) bekend is.

 

Naam of referentie van het contract

 

 

contract_toevoegen

 


2. Wie zijn de contractpartijen?


 

Het merendeel van de getekende contracten zijn contracten met twee contractrelaties (partijen). Het komt echter voor dat je een contract hebt tussen meer dan twee partijen. In alle situaties wil je dat de juiste partijen worden toegevoegd aan je contract, ongeacht hoeveel dit zijn. Dat kun je doen bij het invoeren van de contractpartij(en).

 

2.1 Bestaande contractrelatie

Het kan zijn dat de contractpartij al bekend in in je database. In die situatie selecteer je de partij. 

 

Selecteer je bestaande relatie

 

Relatie_Selecteren.png

 

2.2 Nieuwe contractrelatie

Als de contractrelatie nog niet bekend is in je relatiedatabase, selecteer dan - Nieuwe relatie - uit de drop down lijst.  

 

Nieuwe relatie aanmaken tijdens aanmaken nieuw contract

 

Nieuwe_relatie_selecteren_uit_drop_down.png

 

2.3 Meer dan twee contractrelaties

Indien je meer dan twee contractpartijen in het contract voorkomen, dan kun je deze direct toevoegen aan het contract. Hierbij kun je nieuwe relaties toevoegen aan de relatiedatabase (2.2) 

 

Meerdere relaties toevoegen of aanmaken tijdens aanmaken nieuw contract

 

Meerdere_contractpartijen.png


3. Welk soort contract ga je toevoegen


 

De door de administator aangemaakte contractsoorten tref je aan bij contractsoort. Ze worden weergegeven in een dropdownlijst en je kunt er één soort uit kiezen.


Selecteer je contractsoort

 

Selecteer_contractsoort.png

 

Voorbeeld van een dropdownlijst met contractsoorten.

 

relatie_selecteren


3. Selecteer de begindatum


 

Selecteer de begindatum van het contract. Dit kan door de datum in te typen. Om echter fouten te voorkomen is het gebruik van de agendaprikker aan te raden. Selecteer het juiste jaar en de juiste datum en klik op de juiste dag.


Begindatum selecteren

 

Selecteer_de_contract_begindatum.png

 

 

4. Voer de looptijd van het contract in


 

Voer de looptijd van het contract in (optioneel). In de dropdown kun je kiezen uit de perioden dagen, weken, maanden, kwartalen en jaren. Na het selecteren van de looptijd zal MochaDocs automatisch de einddatum voor je berekenen en invullen. 

 

Als je de einddatum zelf wilt invoeren is deze te overschrijven of, je selecteer geen looptijd en vult de einddatum in met de datumprikker (zie ook 3.). Indien het contract geen einddatum heeft maar voor onbepaalde tijd is afgesloten, vink je de box boor "voor onbepaalde tijd" aan.

 

Looptijd invoeren

 

Einddatum_invoeren.png

 

 

LET OP! Zorg ervoor dat de einddatum altijd een datum in de toekomst is (volg de instructies op je scherm bij het invoeren van een contract met een einddatum in het verleden). Het kan best zijn dat je een contract toevoegt uit het verleden waarbij de einddatum in het contract in het verleden ligt maar dat een stilzwijgende verlenging eigenlijk zorgt voor een einddatum in de toekomst. MochaDocs zal herkennen dat de einddatum in het verleden ligt en zal automatisch de einddatum omrekenen naar de juiste actuele einddatum, mits je selecteert dat het een actief . Tenzij je natuurlijk een contract invoert dat inmiddels al inactief is geworden.

 

 

 

5. Voer de opzegtermijn in.


 

Voer de opzeg van het contract in. In de dropdown kun je kiezen uit de perioden dagen, weken, maanden, kwartalen en jaren. Als het contract geen opzegtermijn heeft kun je de invoer op 0 laten staan.

 

opzegtermijn invoeren

 

Opzegtermijn_invoeren.png

 

 

6. Automatisch contractverlenging (stilzwijgende verlenging) afgesproken?


 

Indien je een schriftelijke de automatische/stilzwijgende contractverlenging hebt afgesproken vink je de box voor "contract bevat automatische verlengingsclaususe" aan. Het kan zijn dat deze box automatisch al aangevinkt is. In die situatie hoef je niets te doen.

 

Belangrijk na het aanvinken is de termijn waarmee het contract automatisch wordt verlengd. Daarin zijn er twee mogelijkheden.

1. het contract wordt telkens met eenzelfde periode verlengd totdat het contract wordt opgezegd.

2. het contract wordt telkens met eenzelfde periode verlengd maar met een maximale termijn.

 

Het merendeel van de contracten met een automatische verlengingsclausule hebben te maken met het verlengen van het contract met telkens eenzelfde periode totdat het contract wordt opgezegd.

 

Automatische verlengingstermijn invoeren

 

Contract_verlengingsperiode.png

 

 

7. Selecteer de contracteigenaar


 

Selecteer nu de contracteigenaar. Standaard staat deze op jezelf. De contracteigenaren worden in een dropdownlijst weergegeven.

 

Contracteigenaar selecteren

 

Selecteer_de_contracteigenaar.png

 

 

8. Selecteer het contract, en voeg de naam toe aan MochaDocs


 

Selecteer het digitale en getekende bestand (in deze browser is dat met "Choose File" maar dat kan ook zijn "Bestand Kiezen") en geef het bestand een naam.

 

 

Looptijd invoeren

 

Selecteer_het_contract.png

 

 

9. Opslaan en kijken in het contractscherm


 

Voordat je op opslaan klikt, check nog even of je alle informatie goed hebt ingevoerd. Indien dat zo is......opslaan maar!

 

Looptijd invoeren

 

Contract_opslaan.png