Demo aanvragen    Login  

Hoe krijg je grip op je strategische contracten?


Grip krijgen op je strategische contracten begint natuurlijk met het managen van de metadata van je contract (zoals einddatum, opzegtermijn, verlengtermijn, enz..). Maar hoe weet je nu welke contracten strategisch zijn? Voor de inkoop is het antwoord is even simpel als de wijze waarop je deze in beeld kunt krijgen: De Kraljic Matrix. Deze matrix is natuurlijk ook toe te passen op andere contracten dan inkoop. Een dergelijke matrix moeten worden ingeregeld door de administrator, wil je deze kunnen gebruiken.

 

MochaDocs Screenshot 2020-01-02 11_34_29-MochaDocs

 Laatste aanpassing: januari 2020

 

Contract Management Tip! 

TIP! Je kunt natuurlijk ook de standaarden uit de Kraljic Matrix toepassen op verkoopcontracten

MochaDocs_Logo_0415

 


 User Guide: Manager

User Guide Manager

Informatie delen mag:

Leer meer over de Software

Strategische contractstatus 


 

Binnen MochaDocs kun je werken met "items". Een item kan eigenlijk van alles zijn. Zo kun je denken aan producten en diensten. Maar ook andere onderdelen van je contracten kun je ermee configureren. Zo hebben wij in dit voorbeeld de Kraljic Matrix vorm gegeven en kun je de score daarvan per contract toepassen. Zo kan het zijn dat je administrator niet het woord item heeft gebruikt maar "data", "dienst" of "product". De werking ervan blijft hetzelfde.   


1. Selecteer je contract


 

Selecteer het contract die je een item (Kraljic) waarde wilt geven. In deze situatie selecteren we Yellow Product, een contract met Supply Activity Ltd.


Selecteer je contract

 

MochaDocs Screenshot 2020-01-02 11_43_05-MochaDocs


2. Selecteer het item


 

Aan de rechterzijde bij het contract (onder het contractmenu) staat een aantal button. Eén daarvan is die van het item (in dit voorbeeld is "item" vervangen door "data".


Klik op de item button in het contract

 

MochaDocs Screenshot 2020-01-02 11_46_04-MochaDocs


3. Selecteer de waarde van het item.


 

Als je op de button hebt geklikt krijg een eenvoudig veld in je scherm met een drop down list. Selecteer hierin het juiste item


Selecteer het juiste item

 

MochaDocs Screenshot 2020-01-02 11_51_18-MochaDocs

 

Als je op de button hebt geklikt krijg een eenvoudig veld in je browser met een drop down list. Selecteer hierin het juiste item en selecteer de juiste waarde(s). Eventueel aanvullende informatie erbij en je bent klaar. 

 

Ken een waarde toe

 

MochaDocs Screenshot 2020-01-02 11_52_53-MochaDocs

 

Na de aanvulling zie je de bevestiging van je selectie onder het contract,

 

De uitkomst in het contract

 

MochaDocs Screenshot 2020-01-02 11_54_09-MochaDocs

 

Je hebt je contract nu verrijkt met extra informatie waarmee je bijvoorbeeld analyses en rapportages kunt maken en krijg je bijvoorbeeld een overzicht van alle strategische contracten. Je kunt natuurlijk ook een overzicht maken van alle taken uit strategische contracten en die jezelf periodiek toezenden.

 

Rapportage Strategische contracten

MochaDocs Screenshot 2020-01-02 11_55_43-MochaDocs

 

 

4. Aanvullende informatie: De Kraljic Matrix


 

Peter Kraljic legt in zijn inkoopportfoliomodel een relatie tussen het financieel risico en het belang van de organisatie enerzijds en het toeleveringsrisico en de macht van de leverancier anderzijds. Op basis hiervan onderscheiden we vier soorten items:

  • hefboom
  • strategisch
  • routine
  • knelpunt

MochaDocs Screenshot 2020-01-02 12_27_56-Presentatie1 - PowerPoint

 

 

Een afgeleide van het inkoopportfolio van Kraljic is het strategisch leveranciersmanagement.

Hefboom items zijn producten of diensten die het productieproces soepel laten verlopen en zijn daarmee opbrengstverhogend. De laagste prijs is hierbij minder belangrijk.

Alternatieve leveranciers zijn beschikbaar en we kunnen relatief makkelijk switchen tussen leveranciers. We hebben een stevige positie en kunnen onze eigen winst verbeteren. De strategie die je hier kunt toepassen is concurrentiestelling. We maken maximaal gebruik van de competitiviteit in de markt. Beleid is de concurrentie benutten. Inkoopactiviteiten spitsen zich toe op tenderen van contracten en regelmatig herzien van contractafspraken.

Strategische items vertegenwoordigen een belangrijke strategische waarde in de kostprijs van het eindproduct/dienst en zijn afkomstig van één leverancier.

Het is moeilijk wisselen van leverancier. De producten of diensten zijn kritisch voor kostprijs en levering. Een goede match met de leverancier is van belang. Het streven is een langetermijn-relatie. De strategie is samenwerking: een planmatige samenwerking en wederzijdse betrokkenheid creëren. Focus is de partnership. Inkoopactiviteiten zijn gericht op zorgvuldige leveranciersselectie en uitwisseling van kennis en deskundigheid op verschillende niveaus.

Routine items zijn producten of diensten die eenvoudig verkrijgbaar zijn bij veel leveranciers. Het aanbod is groot, de diversiteit aan producten is groot en de inkoop is bewerkelijk.

Beleid is met minder leveranciers meer doen en risicobeperkende maatregelen doorvoeren. Inkoopactiviteiten zijn gericht op standaardisatie, raamcontracten en order-, bestel- en factuurafhandelingsroutes.

Knelpunt items zijn producten of diensten die relatief moeilijk verkrijgbaar zijn. Hoe komt dat? We hebben bijvoorbeeld te maken met een monopolist of er is structurele schaarste van producten of er gelden hoge entreebarrières.