Demo aanvragen    Login  

Eenheidssoorten configuren


Het gebruik van items kan een belangrijk onderdeel zijn voor het managen van de contracten voor je organisatie. Om items in contracten te gebruiken moet je eerst eenheidssoorten configureren. Een eenheidssoort is een geheel met kenmerkende (karakteristieke) eigenschappen zoals bijvoorbeeld een score van 0-5 (als eenheidssoort wordt 0, 1, 2, 3, 4 en 5 als drop-down gebouwd) of opvolgende schoenmaten (36-44) maar kan ook alleen een stukje tekst zijn. Het voordeel van het definiëren van deze eenheidssoorten is dat je deze weer kunt hergebruiken voor het maken van Items.

 

MochaDocs Screenshot 2020-01-02 14_31_52-MochaDocsLaatste aanpassing: januari 2020

 

Contract Management Tip! 

TIP! Probeer steeds op zoek te gaan de algemene lijst voordat je items gaat inzetten.

MochaDocs_Logo_0415

 


 User Guide: Administrator

User Guide Manager

Informatie delen mag:
   

Leer meer over de Software

Eenheidssoorten maken: Keuze uit drie typen 


Drie soorten eenheidssoorten

 

1. Getal + eenheid

2. Tekst

3. Keuzelijst

.


1. Getal + eenheid


 

De eenheid "getal + eenheid" kan worden gebuikt bij items waarbij een hoeveelheid een rol speelt. Als je een verkoopcontract hebt waarin je bepaalde producten/diensten hebt opgenomen, dan kun je deze eenheid gebruiken als uitgangspunt. Denk hierbij aan: 

 • Periode (dagen, weken, maanden) - waarmee je per contract een getal voor de feitelijke termijn zet. Je kunt dan bijvoorbeeld een betalingstermijn of levertermijn configureren bij een item.
 • Gewichtsmaten (mg, gr, kilo) - waarmee je per contract een getal voor de feitelijke gewichtsmaat zet. 
 

Termijnen definiëren in eenheidssoorten 

 

Algemene Contract Termijnen

 

Gewichtsmaten definiëren in eenheidssoorten 

 

Gewichtsmaten (gr - kilo)

 


2. Tekst


 

Het plezierige aan de simpele configuratie van "tekst" (letterlijk) is dat je de in Items allerlei verschillende soorten items kunt definiëren die deze tekst als basis hebben. Als je je contracten wilt verrijken met informatie dan kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • product/artikel nummer
 • serienummer
 • kenteken
 • ID nummer
 • BSN

 

Eenheidssoort "Tekst" definiëren

 

Eenheidssoort tekst

 

Bij items kun je dan van allerlei verschillende items configureren (items is hier overigens gewijzigd in het woord "Data":

 

Items op basis van "Tekst" eenheidssoort

 

Itemssoorten tekst overzicht

 

 

 

 

3. Keuzelijst


 

Het plezierige aan het maken van keuze lijsten is dat je de in Items allerlei verschillende soorten items kunt definiëren die deze keuzelijst als basis hebben. Als je je contracten wilt verrijken met informatie dan kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • AVG compliant ja/nee (of onbekend)
 • nummers (bijvoorbeeld projectnummer)
 • matrix gegevens (zoals Kraljic Matrix)
 • incident (klacht, opmerking suggestie)
 • contactmoment (E-mail, Meeting, Telefonisch)
 • grootboeknummers (0010 - Immateriële vaste activa - Goodwill, 0015 - Immateriële vaste activa - Afschrijving Goodwill, enz)
 • extra contractstatus (In onderhandeling, Opgezegd, Verlengd)
 • score (1-5)
 • Aanbesteding (Openbare aanbesteding, Niet-openbare aanbesteding, Onderhandse aanbesteding (meervoudig), Onderhandse aanbesteding (enkelvoudig))
 • MVO (ja/nee)

 

Eenheidssoort  bewerken

 

Eenheidssoort bewerken