Login

Makkelijke Dasboards


Drill Down Analyse

Contract onderwerpenDashboards geven overzichtelijk een realtime weergave van de informatie uit contracten. Rapportages, eenvoudig te maken, verstrekken actuele informatie waarop direct kan worden gereageerd.

 

 

 

 

 

 


Conversie dashboards

Conversie dashboardsVolg taken op een efficiënte en effectieve manier op. Stel de gebruiker in staat (contractuele) afspraken tijdig op een verantwoorde wijze na te kunnen komen.

 

 

 

 

 


Doeltreffende taken

Herinnering Einddatum Contract

MochaDocs begeleidt door belangrijke afspraken uit contracten tijdig te melden. Zo ontvangt iedereen tijdig de juiste informatie voor een tijdige en juiste actie. Wordt er niet tijdig actie ondernomen, dan escaleert MochaDocs de taak automatisch naar de juiste persoon (leer hier meer over het escalatieproces).

 


Inzoomen op belangrijke informatie

Inzoomen op belangrijke informatie

 

 

  

Software

    Bekijk Mochadocs Dasboards in actie!