Demo aanvragen    Login  

Hoe visualiseer je een contract?


VISUALISATIE VAN DE BASIS INFORMATIE VAN HET CONTRACT:


MochaDocs helpt je snel te begrijpen wat de status van een contract is. Direct op het hoogste niveau zijn er twee grafieken waarneembaar. De linker grafiek gaat over de datum van vandaag en hoe deze zich verhoudt tot de gehele contractduur en de einde opzegtermijn. De rechter grafiek geeft de hoeveelheid activiteiten weer en status daarvan.

 

Contract overzicht met twee dashboards

 

Bij de rechter grafiek geven geel/oranje en rood aan dat je iets moet doen terwijl groen "alles-onder-controle" symboliseert.  

CONCLUSIE:

Zonder dat je hoeft te lezen, kun je snel begrijpen of een contract actie nodig heeft of niet. 


Contracten visualiseren met dashboards

 

Dashboards

Het is mogelijk gebruik te maken van een grote set aan dashboards. Alles dashboards zijn "clickable" en brengen je rechtstreeks bij de onderliggende informatie. Het helpt je direct in te zien wat de status is van een bepaalde taak en welke inhoud deze heeft. Het helpt je ook kijken naar de taken van je collega's.   

 

 

 

  • De onderverdeling van contractsoorten.
  • Rood wil zeggen incompliant.
  • Hoeveel onderwerpen heeft een stakeholder?

Contracten visualiseren: niet lezen, maar zien!

In onderzoek wordt onder observeren verstaan: bewust en doelgericht waarnemen van verschijnselen. Met MochaDocs kunnen de meest complexe contracten eenvoudig gemonitord worden. 

 

Hersenen werken sneller met plaatjes.

 

Met die gedachte startte ons project `contracten observeren in plaats van contracten lezen`. MochaDocs is daarmee de eerste Contract Management Software ter wereld die een bepalende stap heeft gezet in vereenvoudiging van complexe contracten. Ieder contract produceert een grafische weergave van het contract op het hoogste niveau, maar ook op detailniveau.


 

 

 

Download Factsheet

 

Inhoud


 

  

 

Schrijf je in voor updates


Meer Onderwerpen


MochaDocs Voorbeelden