Login

Terug naar podcasts


Contracthiërarchie: waarom je erover moet nadenken

Contracthiërarchie. Wat betekent dat precies? En waarom is het zo ongelooflijk belangrijk?

 

Contractmanagement democratie bestaat niet

Elk contract heeft één eindverantwoordelijke, legt MochaDocs oprichter Rob Postma uit in deze podcast. Wie dat precies is, spreek je af met je eigen organisatie. Maar maak niet de denkfout om automatisch uit te gaan van de hoogst geplaatste manager.

 

Maar topdown alleenheerschappij werkt contraproductief

Want die hoogste geplaatste persoon is niet per se degene met het meeste belang bij het succesvol uitvoeren van een contract - en zeker niet degene met de meeste tijd om toe te zien op het nakomen van afspraken. Ga daarom uit van de structuur van het contract en niet de structuur van je organisatie.

 

Betrek alle stakeholders bij het succesvol uitvoeren van je contract

Ook omdat belanghebbenden in het contract zich vaak zelfs buiten je organisatie bevinden. Een goed voorbeeld hiervan is het verhaal van een Nederlandse gemeente die het rendement uit haar openbare werken contracten optimaliseerde door nauwer samen te gaan werken met leveranciers.

 

Voorkom schijnzekerheid - denk na over contracthiërarchie

Soms kost het even denkwerk om uit te vogelen wie je verantwoordelijk maakt op contract- onderwerp- en taakniveau. Hoe doe je dat bijvoorbeeld bij een IT-contract voor de HR-afdeling waar ook inkoop, finance en de CEO mee te maken hebben?

 

Met wat meer ervaring in contractmanagement krijg je hier handigheid in en richt je eenvoudig per contract(soort) een contracthiërarchie in. Zorg voor een softwarepakket dat je faciliteert in het toewijzen van verantwoordelijkheden gebaseerd op de contracthiërarchie.