Skip to content

Du vill lämna in en biljett

Vi har några tips till dig

 

Tips 1: Fyll i alla fält så utförligt som möjligt. Ju mer information vi har om din förfrågan, desto snabbare kan vi komma fram till rätt svar.

 

Tips 2: Om du kan skicka en bilaga (till exempel en skärmdump) kommer detta att hjälpa till att påskynda processen att svara på din ärende.

 

Tips 3: Du kan skicka in frågor, klagomål, kommentarer eller förslag om följande ämnen:

 

  • Produkt 2
  • Fakturor;
  • Funktioner;
  • eller en allmän fråga;


Tips 4: Om du har flera ämnen, skapa en biljett för varje ämne.

Ticket Begäran