Skip to content
Mochadocs - Contract Lifecycle Management - Documents in Folder movement

Implementer selv

Introduksjon

Å bruke Mochadocs er veldig enkelt, men det kan ta litt tid før du har lagt inn alle dine kontrakter og vedlegg i programmet. Med denne veiledningen får du et bra bilde av hva som kreves i oppsett av et system for håndtering av kontrakter. Vi har delt det opp i syv oversiktlige steg:

 

  • Sette sammen et team
  • Samle inn kontrakter (og vedlegg)
  • Scanne inn
  • Lese gjennom og kontrollere
  • Trene teamet i oppdateringer i kontraktsregistret
  • Oppdatering og punching
  • Velge kontrakteier

 

Regn med oppdatering av 3 til 5 kontrakter per time (12 til 20 minutten per kontrakt). Dette er avhengig av hvilke kontrakter du har, hva du har satt opp i kontraktmalene i systemet, og hvor mange aktiviteter en avtale skaper. Bare analysen av kontraktene tar mye tid.

 

Ved siden av investering i tid, har det å implementere på egen hånd en del ulemper og fordeler. Fordeler som du ikke har når du lar Mochadocs virtuelle implementeringsteam gjøre jobben. En dyp egen innsikt i kontraktene og oppsettet vil gjøre det enklere å administrere kontraktene i fremtiden. 

Steg for steg

Syv steg for oppsett av dine kontrakter

Steg 1
Mochadocs - Contract Lifecycle Management - Three NinjasSette sammen et team
Steg 2
Mochadocs - Contract Management - FoldersSamle inn kontraktene
Steg 3
Mochadocs - Contract Management - Scanner With PaperScanne inn kontraktene
Steg 4
Mochadocs - Contract Management - Presentation Board Graphs V2Utforske Mochadocs
Steg 5
Mochadocs - Contract Management - Document Subject V4Gjennomgå kontraktene
Steg 6
Mochadocs - Contract Management - Laptop Form ALTMate inn kontraktene
Steg 7
Mochadocs - Contract Management - Manage Ninja Head with Mindmap Bulbs V2Tildele eier
 
 
Mochadocs-icon-inverted
 
Mochadocs Gjør-det-selv
Stegvis plan

Ninja-heads_Manage_FlippedHuib van der Struik

Team Leder

Virtuell Implementering

 

 

Å lede et team som implementerer kontrakter forutsetter et sunt fokus på sluttresultatet: Hva vil du egentlig administrere i de forskjellige kontraktstyper? Det må man altså bestemme seg for i forkant.

Vi kan også understøtte deg med ekstra informasjon dersom du ønsker å sette opp kontraktsregister på egen hånd. Vi har dokumentert våre erfaringer med Rabobank Eiendom, TKF, OSG Erasmus med flere.

Verdifulle fordeler med gjør-det-selv implementering av Mochadocs.

To verdifulle fordeler.

Fordelene med gjør-det-selv implemetering:
 
  • Når du gjennomgår alle kontrakter på nytt står de igjen friskt i hukommelsen
  • Hvis du har nok ressurser kan du starte omgående med implementering