Demo aanvragen    Login  

Wat is een contract?


Sommige vragen zijn zo simpel dat je er nauwelijks over nadenkt. Toch is het in dit geval wel slim. Wat is een contract eigenlijk? Hoe zou een gemiddeld persoon in het bedrijfsleven deze vraag beantwoorden? Staat er ook daadwerkelijk een handtekening onder ieder contract? En wat als de handtekening er niet staat? Of wanneer de einddatum onbekend is? Is het dan nog steeds een contract?

 

InhoudContractProbleem.png

De betekenis van het contract

 

Van Dale lijkt er duidelijk over:

 

con·tract (het; o; meervoud: contracten)

 

1. Schriftelijk vastgelegde overeenkomst

 

Als we echter verder zoeken dan zien we een grote hoeveelheid aan definities: "Een contract is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij kenmerkend is dat men zich vooraf bindt aan de te leveren prestaties." Maar ook: "Officieel papier met afspraken waaraan betrokkenen zich moeten houden." De overeenkomst is vaak de handtekening. Maar wat als je een bestelling doet via een internetshop? Waar staat je handtekening dan? Wat is dan het contract?

 

 

De waarde-intentie voor alle contractpartijen

Wereldwijd zijn er dagelijks miljoenen transacties. Een voor ons nog onbekend deel van die transacties zijn het gevolg van een getekende overeenkomst (laten we dat voor het gemak maar even een contract noemen). Een ander deel van die transacties zijn dus het gevolg van de niet getekende overeenkomsten. Een bestelling zonder algemene voorwaarden is een overeenkomst omdat er een dienst of een product wordt geleverd tegen een wederdienst, bijvoorbeeld in de vorm van een betaling. De motor achter dit alles zal te vinden zijn in de waarde die alle stakeholders / partijen hechten aan de gemaakte afspraken. De (schriftelijke) afspraken die de basis vormen voor deze waarde vormen vaak ook de basis voor onderhandelingen. De uitkomst zou dus voor alle betrokken partijen waarde of rendement kunnen opleveren. Dat is de intentie. En om deze intentie om te zetten naar een verplichting wordt een overeenkomst (rechtsgeldig) ondertekend. Die verplichting is op haar beurt weer van belang voor het nemen van andere beslissingen. 

Wat is een contract?

 

Een contract is dus een getekende overeenkomst waarbij alle betrokken partijen een rendement nastreven. Of het rendement ook daadwerkelijk gehaald gaat worden is niet duidelijk. Het behalen van het rendement kan ook afhankelijk zijn van andere factoren en het zal niet de eerste keer zijn dat er omstandigheden ontstaan waar geen enkele contractpartij invloed heeft kunnen uitoefenen en alle contractpartijen een negatief rendement behalen (bijvoorbeeld de financiële crisis of 9/11).

Onderzoek je Contract Management Software?

Inhoud


 

  

 

Schrijf je in voor updates


Meer Onderwerpen


MochaDocs Voorbeelden