Skip to content

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. 
 
In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan één van de bedrijven wordt gunning genoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.
 
Het configureren van de verschillende aanbestedingsprocedures is eenvoudig in Mochadocs. Hiervoor heb je geen gebruikershandleidingen benodigd. De voorgestelde procedure van de aanbesteding vormt de basis voor het configureren.
 
Gebruikers worden op eenvoudige wijze geassisteerd in de uitvoering en nakoming van de procedures. Ook kan er tijdens de uitvoering van een contract volledig geautomatiseerd een aanbestedingsprocedure worden gestart.

Ervaar zelf Mochadocs aanbestedingen